[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Rozšíření technické podpory SAS
v říjnu 2015

Z důvodu podzimního sběru dat ze školní matriky rozšiřujeme technickou podporu takto:

čtvrtek 1. října: tel. 545 176 137 v čase 8:00 až 12:00, 13:00 až 16:00
pátek 2. října: tel. 724 418 153 v čase 9:00 až 12:00;
tel. 721 883 774 v čase 7:00 až 8:30, 13:30 až 15:00
pondělí 5. října: tel. 721 883 774 v čase 7:00 až 12:00, 13:00 až 16:00
úterý 6. října: tel. 724 418 153 v čase 8:00 až 10:00, 13:00 až 16:00;
tel. 721 883 774 v čase 7:00 až 10:00, 13:00 až 16:00
středa 7. října: tel. 545 176 137 v čase 9:30 až 12:00, 13:00 až 16:00
čtvrtek 8. října: tel. 545 176 137 v čase 8:00 až 12:00, 13:00 až 16:00
pátek 9. října: tel. 724 418 153 v čase 9:00 až 12:00;
tel. 721 883 774 v čase 7:00 až 12:00, 13:00 až 16:00
pondělí 12. října: tel. 545 176 137 v čase 9:30 až 12:00, 13:00 až 16:00

Časy a telefonní čísla se mohou měnit.
Přednostně používejte prosím mail sas-konzultace@mp-soft.cz.

Kontakty na technickou podporu.
Kontakty na konzultační střediska.
Pravidla poskytování technické podpory.

Kvalifikační kurzy

Vzhledem k rozsahu a složitosti zajišťovaných funkcí SAS vyžaduje kvalifikovanou obsluhu ve dvou rolích – „Správce systému” a „Správce školní matriky”. Pro uživatele proto nabízíme „kvalifikační kurzy” ke zvládnutí obou těchto rolí. Připavujeme také "rozšiřující kurzy".

Další informace...

Pravidla poskytování technické podpory programu SAS

V souvislosti se zákonnou povinností předávání individuálních údajů ze školní matriky došlo ke značnému nárůstu nároků na technickou podporu programu SAS. Tato situace vyžaduje zásadnější změnu pravidel pro poskytování podpory tak, aby nebyla narušována kontinuita prací na dalším vývoji programu.
Změny pravidel se dotýkají jak způsobu poskytování podpory, tak nutných podkladů pro poskytnutí podpory.

Pravidla poskytování technické podpory programu SAS.
Kontakty na technickou podporu.

Tutoriály

Videonahrávky pro uživatele SAS:
  • Školní matrika - školení k podzimnímu sběru dat - pro základní školy
  • Školní matrika - školení k podzimnímu sběru dat - pro střední školy a VOŠ
  • Návrhář tiskových sestav - práce s modulem
  • záznamy přednášek uplynulých seminářů SAS
  • a další

Všechny tutoriály si můžete prohlédnout a stáhnout ze stránek pro předplatitele.

Miniseriál "Seznámení se systémem SAS"

Na jaře 2008 vycházel v inzertní části Učitelských novin miniseriál, jehož cílem bylo seznámit školy s možnostmi Systému agend pro školy SAS. Podrobnější informace k danému tématu jsou zveřejněny na těchto stránkách:

Úvod
1. část: SAS - základní náplň
2. část: SAS - podpora uživatelů
3. část: SAS - evidence žáků
4. část: SAS - školní matrika
5. část: SAS - klasifikace, vysvědčení
6. část: SAS - v průběhu školního roku
7. část: SAS - internetová aplikace

Zasílání aktuálních informací - registrace

Aktuální informace pro uživatele systému SAS jsou rozesílány elektronickou poštou nepravidelně dle potřeby, obvykle jednou až dvakrát měsíčně. Jsou to především upozornění na připravená školení, semináře, důležité činnosti v programu, aktualizace a nové tiskové sestavy.
Pokud tyto zprávy nedostáváte a chcete, aby Vám byly zasílány, proveďte registraci své e-mailové adresy.

Aktualizace SAS

Aktualizace modulů a Internetové aplikace naleznete na stránce pro předplatitele.

Dokumentace ke školní matrice

Popis položek pro sběr indiciduálních údajů ze školní matriky a popis změn v centrálních číselnících si můžete stáhnout ze stránek pro předplatitele.

Centrum zákaznické podpory SAS

K 30. 11. 2006 bylo zřízeno centrum zákaznické podpory programu SAS (tel. 724 418 153, e-mail: sas-konzultace@mp-soft.cz).
Úlohou Centra zákaznické podpory je zastřešit a koordinovat činnost konzultačních středisek a vytvořit pro zákazníky primární „garantované vstupní centrum“ technické podpory, které bude podle konkrétní situace a potřeby
  • vyřizovat požadavky a řešit problémy zákazníku ve vlastní režii
  • postupovat problémy k řešení programátorům
  • přesměrovávat požadavky na jednotlivá konzultační střediska
  • provádět školení uživatelů a osobní konzultace, která nemohou zajistit konzultační střediska
  • shromažďovat od zákazníků požadavky na další vývoj a úpravy programu SAS a formulovat v tomto ohledu potřebné priority

Všechny dotazy týkající se provozu systému SAS (mimo dotazů ohledně distribuce, fakturace apod.) směrujte, prosím, na toto centrum.