[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Miniseriál "Seznámení se systémem SAS"

Na jaře 2008 vycházel v inzertní části Učitelských novin miniseriál, jehož cílem bylo seznámit školy s možnostmi Systému agend pro školy SAS. Podrobnější informace k danému tématu jsou zveřejněny na těchto stránkách:

Úvod
1. část: SAS - základní náplň
2. část: SAS - podpora uživatelů
3. část: SAS - evidence žáků
4. část: SAS - školní matrika
5. část: SAS - klasifikace, vysvědčení
6. část: SAS - v průběhu školního roku
7. část: SAS - internetová aplikace